Dowiedz się więcej

Kim jesteśmy?

Jesteśmy siostrami karmelitankami Dzieciątka Jezus. Zgromadzenie nasze założone zostało w 1921 r. w Sosnowcu przez Sługę Bożego Ojca Anzelma Gądka karmelitę bosego przy współudziale Służebnicy Bożej Matki Teresy Kierocińskiej. Zgromadzenie jest instytutem na prawie papieskim, agregowane do Zakonu Karmelitów Bosych, oparte na duchowości i regule karmelitańskiej, łączy modlitwę z apostolstwem czynnym. Siostry wzorują swoje życie na Najświętszej Osobie Dzieciątka Jezus według praktyki małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Zgromadzenia. Jej słowa: „Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi” – są hasłem Zgromadzenia.

Żyjąc Ewangelią naśladujemy Chrystusa i Maryję w zupełnym oddaniu się Bogu poprzez śluby zakonne. Nasze życie zanurzone w modlitwie ofiarujemy innym dzieląc się doświadczeniem spotkania z Bogiem, który jest Miłością, poświęcamy się działalności apostolskiej, a szczególnie wychowaniu i kształceniu młodzieży i dzieci.

W Mielcu od 2003 r. prowadzimy katolickie przedszkole promujące chrześcijański system wartości. Każde dziecko jest dla nas wielkim darem. Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim przedszkolakom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie. Dążymy do tego, by dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale także do radzenia sobie z porażkami.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
www.karmelitanki.pl
Strona internetowa naszego przedszkola
www.kdzjprzedszkole.com